הבי מטאל

ת'ראש מטאל

דת' מטאל

דום מטאל

בלאק מטאל

מטאל מאוחר