רְשִׁימ֥וֹת־תֹּ֖הוּ

מגזין | תרבות שוליים - מטאל - מחשבה | עברית

הבית לכל האמנות של התהו שבתוכנו. מבלאק ועד סלאדג' מנויז ועד ניאו פולק.

במאמרי עומק כנים, בסקירות אלבומים בלתי סכריניות, בראיונות חדים, בהיותנו במה לכל האורות והצללים שעולים מרצפת הבטון של היצירה המטאליסטית בישראל ובעולם.

אנחנו תרים אחר ההרמוניה של הדיסהרמוניה. בואו, הצטרפו למסע.