התעוררותה של הנשמה המלוכלכת

Morgue ודת' מטאל בלתי שבלוני

הנה הראיון המשולב לפניכם בשלושה חלקים:

ראיון עם “חדר מתים” חלק 1
— "מגזין "רְשִׁימ֥וֹת־תֹּ֖הוּ
ראיון עם “חדר מתים” חלק 2
— "מגזין "רְשִׁימ֥וֹת־תֹּ֖הוּ
ראיון עם “חדר מתים” חלק 3
— "מגזין "רְשִׁימ֥וֹת־תֹּ֖הוּ