רְשִׁימ֥וֹת־תּ֖הוּ

מגזין | אנדרגראונד -- מטאל -- מחשבה | בעברית.

הבית לכל האמנות השרוטה של התהו שבתוכנו. מבלאק ועד סלאדג' מדרון ועד ניאו פולק.
במאמרי עומק כנים, בסקירות אלבומים בלתי סכריניות, בראיונות חדים, בהיותנו במה לכל האורות והצללים שעולים מרצפת הבטון של היצירה המטאליסטית בישראל.

אנחנו תרים אחר ההרמוניה של הדיסהרמוניה. בואו, הצטרפו למסע.